Værd at vide inden du sejler

Der er en række ting, der kan være godt at vide, når turen planlægges. Vi håber, at nedenstående giver svar på dine spørgsmål, men du er naturligvis meget velkommen til at ringe på telefon 8682 0766, hvis du har yderligere spørgsmål.

Reservation

 • Det er en god ide at reservere pladser på forhånd. Der kan ikke reserveres bestemte pladser.
 • Hvis du har reserveret pladser, er mødetid senest 15 minutter før gang.

Betaling

 • Billetter betales ombord på båden uanset om de er bestilt på forhånd eller I bare dukker op.
 • Der kan både betales med kredit- og debetkort.

Fortæring

 • Man må selv medbringe mad dog kan vi ikke garantere bordplads.
 • Der kan som hovedregel købes øl, vand, kaffe og lidt sødt til kaffen ombord på båden.

Grupper

 • Hvis en gruppe er på mindst 15 personer, ydes der 15% rabat. Det forudsætter dog, at der betales samlet.

Handicappede

 • Mågen er handicapvenlig med lift og handicaptoilet. Det er vigtigt at ringe til kontoret på telefon 8682 0766 på forhånd, så vi kan oplyse, hvilke dage Mågen sejler.

Redningsveste

 • Der er redningsveste ombord på båden. Hvis du ønsker at bære redningsvest under sejladsen, skal du blot henvende dig til personalet.

Varme

 • Bådene kan varmes op dog er det ikke muligt på Hjejlen.
 • På Turisten er det begrænset, hvor meget varme, der kan genereres. På kolde aftener kan det være en god idé at tage en varm trøje på.

Toiletforhold

 • Der er toilet ombord på bådene. På de små både er toilettet ikke særlig stort.
 • På Mågen er der to toiletter og et handicaptoilet. 
 • Der er to toiletter på Hejren.
 • På Hjejlen er der det originale toilet fra 1861.

Hunde

 • Man må gerne have hund med ombord, bare den er i snor.

Barnevogne

 • Det er ok at have barnevogn med blot den er klappet sammen under sejladsen