"Tranen" - den traditionelle turbåd

"Tranen" fra 1931 benyttes i det daglige primært til rute- og nonstopsejlads. Båden er indrettet som i en bus, således at alle passagererne sidder med front i sejlretningen. Der er plads til 56 siddende passagerer i salonen, der kan opvarmes, hvis det bliver nødvendigt. Der er et lille toilet foran i skibet. Skal du have dine gæster transporteret fra Silkeborg til een af restauranterne ved søerne, er "Tranen" et godt alternativ. Det giver en helt unik oplevelse at starte festen med en sejlads.

Du kan se meget mere om bådens indretning og du kan gå på opdagelse her. Du kan også læse mere om "Tranens" historie længere nede på siden.

billeder/tranen-natur-1.jpg

Historien

Efter alle besættelsens genvordigheder med benzinforbud og kulrationering stod alle Hjejleselskabets både  for første gang i 6 år sejlklare ved 1946-sæsonens begyndelse. Bestyrelsen havde i 1946 rettet øjnene mod Samsø, hvor der i havnen i Kolby Kaas lå skroget af et tidligere tysk fartøj med navnet "Edith". Den var bygget af jern i Hamborg i 1931 under navnet "Scholle" og havde den sidste del af krigen ligget sunket i Hamborg Havn. Hjejleselskabet købte båden for 10.000 kr. og den blev bugseret til Aarhus Stålskibsværft, hvor den ankom i efteråret 1946. Aarhus Stålskibsværft renoverede skroget og ombyggede den i løbet af vinteren til en passagerbåd. Båden blev indregistreret til 120 passagerer, hvilket i 1991 blev ændret til de nuværende 100 passagerer.

Den 24. april 1947 fandst søsætningen sted i Aarhus og samme dag blev den af Aarhus Havns 25 tons kran løftet på en specielt konstrueret blokvogn. Den 25. april startede transporten mod Silkeborg. Med en fart på 4 km i timen påbegyndte Zonen den besværlige transport vestpå. Først den 26. april 1947 nåede man frem til Silkeborg.

I foråret 1960 vedtog Hjejleselskabets bestyrelse en langsigtet moderniseringsplan for motorbådene, og som den første båd blev "Tranen" i vinteren 1960-61 udsat for en gennemgribende ombygning. Der blev bygget en helt ny lukket kahyt med store glasruder, frontvendte bænke med polstrede sæder, samt nye udendørs bænke i teaktræ. I 1964 fornyede man styrehuset.

billeder/tranen-4-billeder.jpg

"Tranen" på blokvogn (1947), "Tranen" (1947, Vinterproblemer (1971)

Søndag den 21. november 1971 blev hele landet begravet i store mængder sne. Silkeborgensere, der trodsede vejret og lagde søndagsturen omkring Silkeborg Havn, blev mødt af synet af "Tranen", der havde lagt sig til rette på bunden af havnen med kun overbygnigen ragende op af vandet. Ved vinter-klargøringen var en gummislange blevet afmonteret på udstødningsrøret, der mundede ud lige over vandlinien. De enorme mængder tøsne bevirkede, at båden blev trykket så langt ned, at vandet via udstødningsrøret begyndte at trænge ind. Først om mandagen lykkedes det ved hjælp af assistance fra Falck og Brandvæsenet at få hævet "Tranen".